Tepelná čerpadla

Dokáží využít až 80% energie z přírodních zdrojů, vyrábějte teplo ze vzduchu, podzemní vody nebo ze země.

Tepelná čerpadla vzduch voda

Jedná se o nejčastější řešení dodávky tepla a chladu pomocí tepelného čerpadla. Vyniká snadnou instalací a dostupnou cenou.

Řešení pro bytové domy:

Jedná se o nejčastější řešení dodávky tepla a chladu pomocí tepelného čerpadla. Vyniká snadnou instalací a dostupnou cenou.

Řešení pro bytové domy – z dostupných technologií Vám navrhneme optimální řešení vytápění a chlazení Vašeho objektu s ohledem na vynaložené investiční a provozní náklady.

N

cenově nejdostupnější a s minimálními nároky na přípravu

N

tepelné čerpadlo umí i chladit

N

lze instalovat i uvnitř budovy

Řešení pro rodinné domy:

Také chcete vytápět a ohřívat vodu co nejlevněji? Takový požadavek není nesplnitelný a naopak patří mezi základní požadavky našich zákazníků.

Podle tepelné ztráty Vašeho domu Vám navrhneme optimální velikost tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo dokáže významně uspořit náklady na vytápění celého domu a ohřev vody.

N

tepelné čerpadlo umí i chladit

N

nemusíte schraňovat zásoby topiva

N

bezstarostný provoz

Tepelná čerpadla země voda

V místech, kde je to technicky možné je tepelné čerpadlo země voda nejvhodnější zdroj pro dodávku tepla a chladu.  Jedná se o nejspolehlivější zdroj s nejnižšími provozními náklady.

N

nejspolehlivější zdroj s nejnižšími provozními náklady

Tepelné čerpadlo země/voda získává tepelnou energii ze země, kterou následně předává topné vodě. Skvěle spoří náklady na vytápění. Jak se získává teplo z půdy? Vytvoří se vrty či plošné kolektory pod plochou Vaší zahrady, proto jsou čerpadla země-voda vhodná i do oblastí, kde jsou mrazy.

Snižte si počáteční investice díky dotacím

Instalujeme kvalitní tepelná čerpadla značek: