Měření a regulace bytových jednotek

Teplo a teplá voda tvoří nejvyšší podíl nákladů na energie bytových jednotek. Správné měření a následná regulace spotřeby těchto energií je tedy nezbytná a má zásadní vliv na úsporu nákladů.

Teplo platí bytové jednotky většinou na základě výměry podlahové plochy bytu a je doplněno často přidaným měřičem tepla v bytě. Teplou vodu měříme většinou vodoměrem. 

V bytech bez měření a regulace dodávaného tepla jsou průměrné teploty daleko vyšší než obvyklé teploty v rodinných domech, kde mají obyvatelé své vytápění. Každý stupeň navíc znamená v konečném důsledku nezanedbatelný nárůst spotřeby.

Často se setkáváme v bytových jednotkách se závažnými konstrukčními i funkčními vadami na topných systémech, která pak vedou k nepřesným a nespravedlivým účtováním plateb za teplo. 

Přesné měření nabízí instalaci spolehlivých a přesných měřičů tepla a teplé vody, a to nejen na zdrojích, na výměníkových stanicích ve vytápěných objektech, ale i v jednotlivých bytech.

Investice do regulace topných soustav a přesného měření tepla i teplé vody se bytové jednotce nejen že vrátí, ale v budoucnu výrazně uspoří nemalé finance za tyto energie.

Zajstíme dálkové odečty spotřeb studené vody, teplé vody, tepla jednotlivých bytů.

Legislativu naleznete zde.