Úspora energií pro sportovní areály

Zabezpečíme pro Vás:

  • vybudování strojovny s tepelným čerpadlem, nebo integraci tepelného čerpadla do Vaší technologie topení a ohřevu bazénu

  • kompletní vystavení kotelny včetně dodávky energetického zdroje

  • kompletní vystavení výměníkové stanice

  • u tepelných čerpadlech země voda vybudování kolektoru, nebo vrtů

  • osazení fotovoltaické elektrárny na vaši střechu

  • instalaci elektronabíječek pro Vaše auta

  • dodání projektové dokumentace ve 2D/3D a inženýring v oblasti TZB  

  • zajištění servisu, dálkové správy, revizí a uvedení do provozu