Technologie

Tepelná čerpadla vzduch voda

Jedná se o nejčastější řešení dodávky tepla a chladu pomocí tepelného čerpadla. Vyniká snadnou instalací a dostupnou cenou.

Řešení pro bytové domy – z dostupných technologií Vám navrhneme optimální řešení vytápění a chlazení Vašeho objektu s ohledem na vynaložené investiční a provozní náklady.

Řešení pro rodinné domy podle tepelné ztráty Vašeho domu Vám navrhneme optimální velikost tepelného čerpadla.

N

snadná instalace 

N

nižší cena oproti čerpadlům země–voda

Tepelná čerpadla země voda

V místech, kde je to technicky možné je tepelné čerpadlo země voda nejvhodnější zdroj pro dodávku tepla a chladu.  Jedná se o nejspolehlivější zdroj s nejnižšími provozními náklady.

Tepelné čerpadlo země/voda získává tepelnou energii ze země, kterou následně předává topné vodě. Skvěle spoří náklady na vytápění. Jak se získává teplo z půdy? Vytvoří se vrty či plošné kolektory pod plochou Vaší zahrady, proto jsou čerpadla země-voda vhodná i do oblastí, kde jsou mrazy.

N

nejspolehlivější zdroj s nejnižšími provozními náklady

Výměníkové stanice

Úkolem předávací či výměníkové stanice je zajištění dodávky tepla pro vytápění a také ohřev a předání teplé vody.

Nabízíme výměníkové stanice tepla v rozsáhlé škále výkonů. Poraďte se s námi, navrhneme Vám nejlepší řešení za přijatelnou cenu.

Jde o špičkový a záložní zdroj vhodný pro doplnění kaskády tepelných čerpadel, možnost regulace výkonu.

N

možnost regulace výkonu

N

provoz je ekonomicky výhodný

N

spolehlivé a kvalitní řešení

Plynová kotelna

Moderní kondenzační kotle jsou vysoce účinné a díky zpětnému využívání kondenzátu a snížení teploty spalin sníží náklady na vytápění až o 30 %. Jde o špičkový a doplňkový zdroj pro dodání tepelné energie společně s tepelnými čerpadly.

N

snadná instalace 

N

dostupná cena

Fotovoltaická elektrárna

Výroba elektrické energie vlastní fotovoltaickou elektrárnou, která sníží výdaje za dodávku elektřiny.

N

snižuje výdaje za dodávku elektřiny

Měření a regulace bytových jednotek

Zajištění dálkového odečtu spotřeb studené vody, teplé vody, tepla jednotlivých bytů.

Legislativa zde.